Vitamin D3 2000 IU 30

500,00 din.

Vitamin D3 je najaktivniji oblik ovog vitamina, esencijalnog za održavanje ravnoteže i apsorpciju kalcijuma u organizmu. Kod njegovog nedostatka apsorbira se samo 10-15% unesenog kalcijuma što dovodi do bolesti poput osteomalacije i osteoporoze, a kod dece do rahitisa. Važan je i za apsorpciju fosfora, drugog važnog sastojka kostiju i zuba.

Opis

Infekcija COVID -19 i Vitamin D3?

Nedugo nakon početka pandemije COVID-19 objavljeno je više naučnih radova o ulozi vitamina D3 u zaštiti od infekcije virusom, te povezanosti nivoa vitamina D3 u organizmu sa stopom smrtnosti. Jedna od najzanimljivijih studija je ona koja ukazuje da je stopa smrtnosti znatno niža u zemljama koje se nalaze južnije od 35 paralele, a ono što je od ranije poznato je da je nedostatak vitamina D3 u zemljama ispod 40 paralele znatno niži u odnosu na zemlje koje se nalaze u severnoj hemisferi. Aktivni oblik vitamina D3 ima snažan uticaj na ACE2 (angiotenzin-konvertirajući enzim 2), koji se nalazi na spoljnoj strani ćeliskih membrana pluća, arterija, srca, bubrega i creva. Ovaj enzim ima važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska. Ranije studije govore da više vrednosti ACE2 daju bolje ishode u lečenju, jer ACE2 štiti pluća od akutne ozlede. Kod teških oblika infekcije COVID-19 karakteristična je hiper-reakcija imunološkog sistema i tzv. citokinska oluja (patogenski mehanizam akutnog respiratornog distresnog sindroma – ARDS i sistemskog upalnog odgovora). U tim situacijama vitamin D3 pokazao se kao zaštitni nutrijent i u kombinaciji s nekim antivirusnim lekovima može delovati sinergijski. Iako još uvek nije poznata uloga vitamina D3 kod infekcije virusom SARS-CoV-2, poznato je njegovo antiinfektivno delovanje kod drugih respiratornih virusnih infekcija, te povoljno delovanje na snagu mišića i kosti.