Skip to main content

DISTRIBUCIJA

Glavni magacin i logistički centar Hygia Pharm d.o.o. se nalazi u Novom Pazaru. Svakodnevno se vrše dostave robe po apotekama širom Srbije.

Lokacija i kontakt telefoni našeg distributivnog centra i logistike:

Hygia Pharm d.o.o.
Rasima Halilovića 47
36 300 Novi Pazar, Srbija
Tel: +381 20 332 652
Fax: +381 20 332 653
Email: contact@hygiapharm.com